Wie zijn wij

Sleutelvrouwen

Mogen we jullie de Sleutelvrouwen* noemen?”
*definitie: Vrouwen op sleutelposities in Leiden e.o. Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. is een levendige stichting waarin vrouwen vanuit verschillende achtergronden en organisaties de krachten bundelen en handen ineenslaan. Het Vrouwennetwerk verbindt, versterkt, ondersteunt, ontwikkelt en organiseert. Wij geloven in het bundelen van ideeën en krachten betreffende de verbetering van de positie van de vrouw in Leiden en omstreken. We willen met elkaar scherp zien wat op ons afkomt, nadenken over de verbeteringen die mogelijk zijn en opkomen voor de positie van vrouwen op alle levensterreinen. Nieuwe maatschappelijk items zoals de transitie in de zorg, burgerparticipatie, wijkgerichte aanpak, ontwikkelingen in het onderwijs en toenemende werkeloosheid doen weer automatisch een beroep op ons als vrouwen. Maar het moet ook anders kunnen! Wij zijn op zoek naar uw kennis, ervaring en deskundigheid!

Sleutelvrouwenbijeenkomst – 3 februari 2020 – Stichting Jes Rijnland

Doe iets met je boosheid!

Boos zijn, het kan je verlammen, maar je kan er ook iets nuttigs mee doen. Ga aan de slag om te veranderen waar je boos over bent. Carolien de Groot van JES, gastvrouw van de Sleutelvrouwenbijeenkomst op 3 februari, heeft dat als een van de motto’s in haar leven.

De bijeenkomst was georganiseerd bij JES Rijnland in het prachtige voormalige weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Na de opening door Hanneke de Winter, voorzitter van het Sleutelvrouwennetwerk, legde Carolien in een zeer persoonlijk verhaal, uit wat JES doet en wat haar motivatie is. JES werkt aan diversiteit en solidariteit. Uitsluiting door armoede is van alle tijden. Vrouwen en kinderen hebben steun nodig in onze maatschappij. JES biedt ze kansen. Het thema diversiteit en solidariteit is door het bestuur van Sleutelvrouwen gekozen voor internationale Vrouwendag Leiden.

Marianne Reijnhoudt besprak inhoud en totstandkoming van het 8-maartprogramma. Een terugblik op de vorige Sleutelvrouwen bijeenkomst, waar een schat aan suggesties en ideeën voor de vrouwendag uit is gekomen. De werkgroep vrouwendag is daarmee aan de slag gegaan bij samenstellen van het programma. Dat is nu klaar met boeiende sprekers en een aantal leuke workshops, zoals iedereen kan zien in de conceptflyer. De Leidse stadsdichter maakt een gedicht voor 8 maart. Een nieuw onderdeel op onze Vrouwendag is de uitreiking van de Leidse Topvrouwprijs. De jury kiest uit 166 aanmeldingen een winnaar. Wethouder Marleen Damen reikt de prijs uit op 8 maart.

Na de pauze met heerlijke soep (Rabia Elbekkouri) en broodjes leggen de workshopleiders uit wat zij doen op 8 maart.

Het Vrouwennetwerk is meer dan de organisator van internationale Vrouwendag in Leiden. Activiteiten als Orange the World, MultiCulti-eten en de Nieuwe Toekomst worden door het netwerk (mede-)georganiseerd. Gebruik het netwerk om activiteiten van je organisatie te delen. Stuur daarvoor een mail naar Tamara Breton, zij zorgt voor verdere verspreiding.

En tijdens de borrel werd er gezellig genetwerkt!

Het bestuur

Hanneke de Winter  – voorzitter
Paula van den Boom – secretaris
Vera de Wit  – penningmeester

Marianne Reijnhoudt  – sleutelvrouwen
Rabia El Bekkouri
Marieke de Rijke – pr & communicatie
Jacintha Groen

Akke Timmermans – Ambassadeur Vrouwennetwerk Leiden e.o.