Wie zijn wij

Sleutelvrouwen

Mogen we jullie de Sleutelvrouwen* noemen?”
*definitie: Vrouwen op sleutelposities in Leiden e.o. Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. is een levendige stichting waarin vrouwen vanuit verschillende achtergronden en organisaties de krachten bundelen en handen ineenslaan. Het Vrouwennetwerk verbindt, versterkt, ondersteunt, ontwikkelt en organiseert. Wij geloven in het bundelen van ideeën en krachten betreffende de verbetering van de positie van de vrouw in Leiden en omstreken. We willen met elkaar scherp zien wat op ons afkomt, nadenken over de verbeteringen die mogelijk zijn en opkomen voor de positie van vrouwen op alle levensterreinen. Nieuwe maatschappelijk items zoals de transitie in de zorg, burgerparticipatie, wijkgerichte aanpak, ontwikkelingen in het onderwijs en toenemende werkeloosheid doen weer automatisch een beroep op ons als vrouwen. Maar het moet ook anders kunnen! Wij zijn op zoek naar uw kennis, ervaring en deskundigheid!

 

De twaalfde sleutelvrouwen bijeenkomst – 17 september 2018 in de Vrijplaats, Leiden.

 

Foto’s Evelien Schoondergang

 

Volgende sleutel vrouwen bijeenkomst :  18 februari 2019

Voor aanmelding en meer informaties stuur een email naar info@vrouwennetwerkleiden.nl

 

Het bestuur

Hanneke de Winter  – voorzitter
Tamara Breton  – secretaris
Vera de Wit  – penningmeester

Marianne Reijnhoudt  – sleutelvrouwen
Rabia El Bekkouri
Marieke de Rijke – pr & communicatie
Jacintha Groen

Akke Timmermans – Ambassadeur Vrouwennetwerk Leiden e.o.