Workshopimpressies

Impressies van de zes workshops

door een deelneemster

 

“Iedereen is anders”

Remke Verdegem en Bonnie van den Akker
COC Leiden
cocleiden.nl

Aankondiging
Je kunt geen tijdschrift of krant openslaan of je wordt om de oren geslagen met de begrippen ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Waar gaan die begrippen eigenlijk over en wat betekenen die voor jou als individu en voor de Nederlandse samenleving als geheel?
Vanuit COC Leiden zullen wij, Bonnie en Remke, jullie een inkijkje geven in de wereld van de seksuele en genderdiversiteit, met als uiteindelijk doel om te komen tot een samenleving waarin iedereen welkom is en zichzelf mag zijn, ongeacht zijn/haar/hun geaardheid en/of genderidentiteit.
Heb je altijd al van alles willen weten over seksuele en genderdiversiteit, bezoek dan vooral onze workshop. Wij kijken er naar uit.

Impressie
Het thema werd geïntroduceerd aan de hand van een quiz over genderidentiteit en geaardheid. Wij werden ons bewust dat wij eigenlijk minder over het onderwerp weten dan je zou denken.
De deelnemers merken op dat zij veel van de uitdrukkingen niet kennen: transgender persoon, panseksualiteit, ENBY, non binair, LHBTIQA en cisgender persoon.

Daarna moesten wij de gender en de geaardheid (seksueel en romantisch) van Bonnie en Remke inschatten, wat heel moeilijk blijkt te zijn en waar je je van bewust wordt hoe makkelijk je een etiket op mensen plakt en een oordeel velt zonder veel over de persoon te weten.

Aan het einde vertelden Bonnie en Remke hun eigen verhaal wat iedereen erg geraakt heeft.

Wij werden ons ook bewust dat de Nederlandse samenleving niet zo tolerant is als ze zich graag voordoet en dat er nog steeds heel veel behoefte aan voorlichting is.

Het COC doet dus heel belangrijk werk door op scholen voorlichting te geven.
Het was een hele interessante workshop die veel stof tot nadenken gaf.

 

 

“Mensenrechtendialoog over seksisme, discriminatie en achterstelling van vrouwen”

Eline Hietbrink en Gerdien Raap
Amnesty International Leiden
leiden.amnesty.nl

 

Aankondiging
Wat vinden we eigenlijk van vrouwenrechten? Niet alleen ver weg, maar ook in ons eigen land. Krijgen we wel eens te maken met discriminatie? Discrimineren we zelf wel eens, bewust of onbewust? Hoe kunnen we als vrouwen solidair zijn naar elkaar?

Verwacht geen heftige discussies, wel goede gesprekken waarbij je de ervaringen van anderen leert kennen en écht de dialoog aangaat met elkaar. Met elkaar in dialoog gaan is makkelijk, leuk en levert frisse, nieuwe inzichten op over dagelijkse, actuele onderwerpen. Je hoeft geen bepaalde kennis of achtergrond te hebben om mee te doen, iedereen is welkom!

Impressie
Eline en Gerdien van Amnesty International (AI) leidden de workshop.

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die o.a. zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Tijdens de workshop werden we ertoe aangezet om niet direct je mening klaar te hebben over dit onderwerp, maar te luisteren naar de opmerkingen van anderen en elkaar daardoor beter te begrijpen.

Dit gebeurde aan de hand van stellingen, waarbij de deelnemers zich moest wenden tot de bordjes “ ja” “ nee” of “ misschien” .

De eerste stelling was:
“Een wereld zonder seksisme discriminatie en achterstelling van vrouwen is mogelijk”.

De individuen in de groep werd naar het “waarom” gevraagd.
Zo werd een ieder deelgenoot van de verschillende invalshoeken van de deelnemers, zonder een “ ja maar…”.
We merkten dat als je het over seksisme hebt dat je dan moet weten wat je bedoelt. Je moet uitgaan van de definitie: “seksisme is discriminatie op grond van iemands sekse”.

De tweede stelling was: “hoe kunnen we als vrouwen solidair zijn als het gaat om seksisme en discriminatie en achterstelling van vrouwen”.
Met de definities in gedachten beargumenteerden de deelnemers hun mening.
Nuttig om de verscheidenheid te horen van de meningen.

Erg veel liepen meningen niet uiteen. De deelnemers hadden allemaal het beste voor met de gelijke rechten van alle mensen op deze aardbol.
De “hoek” van waaruit de mening was gevormd vormde het interessantste deel van de discussie.

Kortom:
“Een goed georganiseerde, interessante workshop die voor herhaling vatbaar is om een dag als deze” en “ik heb nu wat meer kennis gekregen van persoonlijke verhalen, die bijdragen aan mijn mening over dit onderwerp” waren de complimenten die aan het einde van de workshop de leiders ten deel vielen.

 

“Verhalen Verbinden”

Dorien Trommel
Trommel T&C
dorientrommel.nl


Mariët Baay

Projust Legal Counseling
projust.nl

 

 

Aankondiging
In deze workshop ervaar je dat het delen van je verhaal krachtig en verbindend werkt. Vertellen wat je bezighoudt en volledig luisteren naar de ander geeft inzicht en inspireert. Het zijn de verhalen die laten zien waarin wij mensen met elkaar verbonden zijn.
Een interactieve workshop voor iedereen die graag wil delen en er met aandacht wil zijn voor anderen.

Impressie
Inspirerend geleid door Dorien Trommel en Mariet Baaij

Verhalen verbinden, waar gaat een verhaal in essentie over? Wat wil iemand vertellen. Iedereen heeft een stem, en (wil die) laten  laat die horen. Deel met elkaar wat je bezig houdt, en verrijk daar jezelf mee en de ander. Meestal vertellen we gemakkelijker de oppervlakkige succes verhalen, lastiger en moeilijker wordt het om de echte gevoelens te delen. Door te luisteren en de ander de ruimte te geven zonder te onderbreken, kan iemand vertellen, wat haar bezig houdt. Zelfs in 7 minuten lukt dit.

Aan een 20 tal vrouwen wordt het workshopprotocol uitgelegd:

  • Zoek een andere vrouw uit, die je niet kent, juist in het kader van diversiteit.
  • Luister om de beurt naar elkaars verhaal. Je krijgt 7 minuten voor het verhaal van de ander en draai daarna het gesprek om, met de vragen:
    • Wat raakt je in het verhaal van de ander?
    • Wat herken je van het verhaal van de ander in je eigen leven?
    • Wat neem je mee van het verhaal van de nader?

Een achttal tweetallen gingen met dezelfde intensiteit in een luistergesprek. Wat een denkwerk en doordenken levert dit op.

Bijvoorbeeld:
Rieke (43) en Akke ( 76) staan stil bij de essentie van hun leven en de opgave, die beiden hebben, om vorm en inhoud aan het bestaan te geven. Zo wonderlijk dat je in 7 minuten kunt luisteren naar het echte verhaal waar je mee bezig bent. De inkijk in elkaars leven levert dezelfde dilemma’s op, plots ben je geen vreemde meer voor elkaar, het geeft verbondenheid en openheid.

Alle groepjes hadden dezelfde beleving en daardoor was de workshop op Vrouwendag een supercadeau voor elkaar.
Met de gezamenlijke conclusie dat vrouwen beter moeten leren om goed voor zichzelf te zorgen. In al het dagelijks gedoe zorg je automatisch te veel voor anderen en sta je te weinig stil bij wat je zelf nodig hebt.

 

 

“Leven en laten leven – hoe doe je dat?”

Olga Lemmen en Anne-Marie Meevis
Stichting Feminenza Nederland
feminenza.org

 

Aankondiging

Wat betekent het om mens te zijn? Wat maakt ieder van ons zo uniek? Hoe kunnen oordelen plaatsmaken voor de warmte, gelijkheid en verbondenheid die we kunnen ervaren in een atmosfeer van menselijkheid?

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze Feminenza workshop en ons gezamenlijk, op praktische wijze, in het thema te verdiepen.

Tot ziens op 8 maart!

 

Impressie
Olga Lemmen en Anne- Marie Meevis nemen ons mee in een zoektocht naar de essentie van het mens-zijn. De titel was: Leven en laten leven, hoe doe je dat?

Wat betekent het om mens te zijn, wat maakt ons zo uniek?
Antwoorden welke door deelnemers gegeven werden zijn zoal: we kunnen begaan zijn met anderen, ook dingen die aan de andere kant van de wereld gebeuren kunnen ons raken. Wij kunnen keuzes maken en vooruitdenken. We kunnen tactvol zijn, goed contact hebben met mensen om ons heen, we kunnen geloven. We kunnen verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen handelen en gedrag. Vrede krijg je van andere mensen, we kunnen een gebaar maken.

Bij een volgende oefening werden de volgende vragen gesteld: Internationale Vrouwendag Leiden, hoe voelt dat? Wat heb jij nodig als vrouw? Wat wens je voor vrouwen in de wereld?
Vrouwendag is fijn, warm, veilig en belangrijk voor velen. We hebben respect en waardering nodig en we wensen alle vrouwen: vrede, een eigen inkomen, waardering en respect. Nadat een deelnemer van de workshop haar antwoord had gegeven, konden anderen aangeven of zij zich in het antwoord herkenden. Hiermee werd voelbaar en zichtbaar dat wat jij voelt, anderen ook kunnen voelen, dat wat jij denkt, anderen ook denken. Hierdoor werd ervaren dat je enerzijds niet alleen bent en er gelijkgestemdheid is onder mensen en anderzijds ook waardering kan zijn voor de verschillen die er zijn tussen mensen.

Laatste vraag: Op welke manier kun jij bijdragen aan de wereld?
Aandacht, luisteren, liefde, betrokkenheid, vergeving en niet oordelen.
Door met deze vragen bezig te zijn kwamen we bij de bron waaruit we deze krachten putten.
Vervolgens werd een dans gedanst en werden deze kwaliteiten via de handen en gedachten verspreid in de wereld!

 

“Internationale Solidariteit”

Dorine klein Gunnewiek en en Julija Novovic
Savanne Janse
De DEAL Foundation
dealfoundation.nl

 

Aankondiging
Als we de potentie van vrouwen overal ter wereld maximaal willen benutten, is het belangrijk dat we solidair met elkaar zijn. Dit betekent niet alleen dat we kijken hoe we elkaar kunnen helpen, maar dat we vooral ook kijken naar wat we van elkaar kunnen leren. In deze workshop zal dat onderwerp centraal staan: Wat kunnen we leren van de vrouwen, bijvoorbeeld uit Afrika, die onderdeel uitmaken van de spaargroepen die DEAL Foundation ondersteunt? Wat hebben we met hen gemeen en wat kunnen we van ze leren?”

Impressie
Ook Leidse studentenorganisatie DEAL Foundation was op de Internationale Vrouwendag aanwezig om een workshop te geven over ‘internationale solidariteit’.
Dorine en Julija van DEAL hebben samen met een groep van 14 vrouwen die aanwezig waren op de Internationale Vrouwendag interactief gesproken over de bezigheden van DEAL Foundation. In Zambia, Cambodja en Tanzania zijn er spaargroepen voor vrouwen opgezet die op die manier leren om onafhankelijk te lenen en sparen. Zo kunnen zij een eigen bedrijfje financieren. In het gesprek kwam aan bod wat zij herkennen in de kracht van deze vrouwen. De vrouwen herkenden zich voornamelijk in het feit dat zij zich als vrouw ook erg zelfstandig voelen en een enorm doorzettingsvermogen hebben. Daarnaast hadden ze enorme bewondering voor de vrouwen uit de ontwikkelingslanden en bracht dit de vrouwen allemaal dichter bij elkaar.

Na een interactief gesprek met persoonlijke verhalen hebben de aanwezige vrouwen in groepjes een samenwerkingsopdracht gedaan om te zien hoe vrouwen in de praktijk verbonden zijn. Zij moesten een zo hoog mogelijke toren van spaghetti en spekjes bouwen, wat resulteerden in een tactische samenwerking maar ook een hoop gelach. Het was een succesvolle workshop waarin de vrouwen naar elkaar hebben geluisterd en elkaar waardeerden om hun persoonlijke ervaringen

 

Hand en kaars beschilderen met henna

Amina en Aya
Stichting Arabische Vrouwen Narcis
stichting-narcis.nl

 

Impressie
Moeder Amina en dochter Aya van de Arabische vrouwen Stichting Narcis verzorgden een workshop waarin ze de handen van de gasten van prachtige henna tekeningen voorzagen. De gasten mochten zelf ook aan slag met henna. De kaarsen waarop ze mochten oefenen zagen er na de workshop een stuk sierlijker uit. Er kwam zelfs glitter aan te pas.

Zo makkelijk is het allemaal nog niet. De henna zit in een spuit met een dunnen naald. Je moet de spuit voorzichtig aan

drukken om de henna er gelijkmatig uit te laten komen. De kunst is om met soepele lijnen een mooi Arabisch motiefje te maken. Dus het is belangrijk om je handen niet te veel te laten trillen.

Iedereen had aan het eind een mooie kaars en is er is ondertussen ook gezellig gekletst.

Al met al was het een geslaagde toevoeging aan de middag!