Home

Het Vrouwennetwerk verbindtHet Vrouwennetwerk versterktHet Vrouwennetwerk ondersteuntHet Vrouwennetwerk ontwikkeltHet Vrouwennetwerk organiseert

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o.

Stelt zich ten doel…

 • Onderlinge contacten te bevorderen
 • Krachten te bundelen
 • Persoonlijke talenten, verantwoordelijkheid en inzet te ontwikkelen
 • Belangen van vrouwen te behartigen

 

Om dat te bereiken…

 • Brengt ze bestaande vrouwenorganisaties met elkaar in contact en verbindt ze in een lokaal netwerk
 • Organiseert ze jaarlijks op 8 maart de ontmoeting rond de Internationale
  Vrouwendag in Leiden
 • Organiseert ze informatieve ontmoetingen rond achterstelling en huiselijk geweld, zo nodig resulterend in gerichte acties
 • Organiseert ze activiteiten gericht op bewustwording en ontwikkeling van talenten
 • Organiseert ze workshops en interculturele ontmoetingen ter versterking van de
  gemeenschap en onderlinge steun in wijken
 • Ontwikkelt en ondersteunt ze initiatieven ter versterking van de maatschappelijke
  positie van vrouwen in de samenleving