Home

Bedankt.jpg

www.vrouwendagleiden.nl

Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. is een jonge stichting waarin vrouwen vanuit verschillende achtergronden en organisaties de krachten bundelen en handen ineen slaan. Het Vrouwennetwerk verbindt, versterkt, ondersteunt, ontwikkelt en organiseert. Wij geloven in het bundelen van ideeën en krachten betreffende de verbetering van de positie van de vrouw in Leiden en omstreken. We willen met elkaar scherp zien wat op ons afkomt, nadenken over de verbeteringen die mogelijk zijn en opkomen voor de positie van vrouwen op alle levensterreinen. Nieuwe maatschappelijk items zoals de transitie in de zorg, burgerparticipatie, wijkgerichte aanpak, ontwikkelingen in het onderwijs en toenemende werkeloosheid doen weer automatisch een beroep op ons als vrouwen. Maar het moet ook anders kunnen!

Stichting Vrouwennetwerk Leiden:

Het Vrouwennetwerk verbindtHet Vrouwennetwerk versterktHet Vrouwennetwerk ondersteuntHet Vrouwennetwerk ontwikkeltHet Vrouwennetwerk organiseert

Advertenties