De Nieuwe Toekomst

De Nieuwe Toekomst (DNT) is een landelijke methodiek voor vrouwen die na een periode van huiselijk geweld weer regie over hun leven willen nemen. De coördinatie hiervan ligt bij de Nederlandse Vrouwenraad en de Federatie Opvang. Het doel is dat deelneemsters (weer) economisch zelfstandig worden. De Nieuwe Toekomst Leiden is een samenwerkingsverband tussen Vrouwenopvang Rosa Manus, DZB Leiden en Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. en wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden.

In dit project willen we vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld motiveren en activeren om zelf weer de regie over hun leven te nemen. Dit vraagt om stappen te zetten op weg naar opleiding, werk of andere vormen van deelname aan de maatschappij. Om dit proces te ondersteunen zijn een persoonlijke benadering en maatwerk dé succesfactoren.

De methodiek bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten voor de deelneemsters die worden gegeven door een speciaal opgeleide trainer. Daarnaast wordt elke deelneemster voor een langere periode gekoppeld aan een vrijwillige coach. Tijdens de trainingen en de coaching wordt o.a. ingezet op empowerment, toename van het zelfvertrouwen en een plan voor de toekomst.

 

Voor meer informatie of aanmeldingen neem contact op met:
Saskia Bholasing
Projectleider ‘De Nieuwe Toekomst’ Leiden
T: 06-23888628
E: s.bholasing@dzb.nl

 

 

De Nieuwe Toekomst – Coach helpt vrouwen op weg naar zelfstandigheid