Stem Bewust

In 1917, nog voordat vrouwen stemrecht kregen (1919), is in de Grondwet opgenomen dat ook vrouwen verkiesbaar zijn. In 1918 werd de eerste vrouw gekozen in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg van de SDAP. In 1922 steeg het aantal vrouwen tot 7 (van de 100), maar de jaren daarna daalde het aantal weer. Ook na de uitbreiding van het ledental naar 150 (in 1956)bleef het aantal rond de 13. Pas na 1977 is er sprake van een stijging van circa 20 naar rond de 40 (in 1991). De mijlpaal 50 (1/3 van het totaal) werd op 15 april 1997 bereikt. Het aantal vrouwen in de Tweede Kamer in 2016 is 57, dat is 38%. Dit percentage zit nog ver van de helft verwijdert en is de laatste jaren gedaald. In 2012 was 39% vrouw. Het hoogste percentage vrouwen in de Tweede Kamer werd bereikt op 12 mei 2010, er zaten toen 64 vrouwen, dat is 43%.

Het Vrouwennetwerk wil vrouwen oproepen om bewust hun stem uit te brengen bij de verschillende verkiezingen. Veel vrouwen beseffen niet dat zij het verschil maken. Wij geloven dat de besluitvorming in Leiden e.o. werkelijk anders uit zal vallen als 50% van de gemeenteraadsleden vrouw zou zijn. Ook zijn wij er voorstander van dat de colleges van B&W voor de helft uit vrouwelijke bestuurders bestaan. Waarbij uiteraard de ervaring en kwaliteit van deze mensen de reden van benoeming moet zijn!

De kieslijsten
De Nederlandse Vrouwen Raad voert bij verkiezingen campagne voor Kies een Vrouw. De NVR wil meer vrouwen in besluitvormende functies en één daarvan is in de Tweede Kamer. Het doel is om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen door middel van voorkeursstemmen. Stem strategisch op een vrouwe op een lagere positie.